C˛mic Nostrum, la fira de Mallorca

Autor convidat / autor invitado / guest artist: FELIPE HERN┴NDEZ CAVA

aavc | 17 Maig, 2009 22:36

 

Felipe Hernández Cava (Madrid, 1953) està darrere d'alguns dels títols més destacats del còmic dels darrers anys. Formà part de l'equip El Cubri, el traball del qual combinava realisme crític i polític amb un nou llenguatge gràfic. En els 80 va estar en els equips directius de revistes com Madriz, Medios Revueltos i Ojo Clínico, on començà una fructífera relació amb autors com Keko, Ana Juan, Isidro Ferrer i sobretot Federico del Barrio i Raul, de la qual naixeran obres experimentals en les quals es creuen els límits del que era fins llavors el còmic.

En els seus guions, no sempre fàcils, hi trobam inquietud, reflexió i compromís amb la Història. En alguns dels seus àlbums, com El Artefacto Perverso (amb Federico del Barrio), la trilogia de Lope de Aguirre (Enrique Breccia/ Federico del Barrio/ Ricard Castells) o historietes curtes com El Rey del Congo (amb Raul), el còmic espanyol alcançà un nivell molt elevat de qualitat i experimentació. Las Serpientes Ciegas, il·lustrat pel mallorquí Bartolomé Seguí, està nominado al millor àlbum i millor guió dels propers premis del Saló del Còmic de Barcelona.

 

Juan Roig

 

Felipe Hernández Cava (Madrid, 1953) está detrás de algunos de los títulos más destacados del cómic de los últimos años. Formó parte del equipo El Cubri, cuyo trabajo combinaba realismo crítico y político con un nuevo lenguaje gráfico. En los 80 estuvo en los equipos directivos de revistas como Madriz, Medios Revueltos y Ojo Clínico, donde comienza una fructífera relación con autores como Keko, Ana Juan, Isidro Ferrer y sobre todo Federico del Barrio y Raul, de la que nacerán obras experimentales en las que se cruzan los límites de lo que era hasta entonces la historieta.

En sus guiones, no siempre fáciles, encontramos inquietud, reflexión y compromiso con la Historia. En algunos de sus álbumes, como El Artefacto Perverso (junto a Federico del Barrio), la trilogía de Lope de Aguirre (Enrique Breccia/ Federico del Barrio/ Ricard Castells) o historietas cortas como El Rey del Congo (junto a Raul), el cómic español alcanzó máximas cotas de calidad y experimentación. Las Serpientes Ciegas, ilustrado por el mallorquín Bartolomé Seguí, está nominado al mejor álbum y mejor guión de los próximos premios del Salón del Cómic de Barcelona.

 

Juan Roig

 

Felipe Hernández Cava (Madrid, 1953) is responsible for some of the most remarkable comics published over the last few years. He was a member of the team El Cubri, whose work combined critical and political realism alongside a new graphic language. In the 80's worked in the board of directors of several magazines such as Madriz, Medios Revueltos and Ojo Clínico, starting a fruitful relationship with the following artists: Keko, Ana Juan, Isidro Ferrer and, above all, Federico del Barrio and Raúl. Those relationships were the source from where new, previously unseen, underground comics were born.

 

In his scripts, not always simple, we find restlessness, reflection and compromise with the story. In some of his works such as The Perverse Artifact (Federico del Barrio), the trilogy of Lope de Aguirre (Enrique Breccia/Federico del Barrio/Ricard Castells) or short stories such as Congo's King (Raúl), the Spanish comic reached its highest quality and experimentation level. The Blind Snakes, illustrated by the domestic artist Bartolomé Seguí, has obtained both Best Work and Best Script nomination for the incoming Barcelona Comic Convention Awards.

 

Juan Roig

Autor convidat / autor invitado / guest artist: DAVID LËPEZ

aavc | 17 Maig, 2009 22:35

 

David López, tot i que va néixer a Las Palmas de Gran Canaria l'any 1975, ha viscut gairebé tota la seva vida a Saragossa, on estudià a l'Escola d'Art. L'any 1996 començà a publicar en el fanzine saragossà 451º. L'obra més llarga que ha realitzat per al mercat espanyol es Espiral, un "slice of life" protagonitzat per Ana, una al·lota de províncies que se'n va a viure a Barcelona. Aquesta obra ha estat publicada en diversos formats i editorials emperò tens al teu abast un volum integral titulat Espiral: Cairo (Norma Editorial, 2008). Des de 2002 dibuixa per a les editorials nord-americanes. Per a DC, ha treballat de forma continuada a dues sèries regulars. La primera va ser Fallen Angel, amb guions de Peter David, de la que dibuixà els 20 primers números, tots publicats en castellà per Norma Editorial. La segona va ser Catwoman, amb guions de Will Pfeifer, de la que dibuixà 30 històries entre els números 53 i 82 USA, publicats en castellà per Planeta DeAgostini. En aquests moments està enllestint la minisèrie de 4 números New Avengers: The Reunion per a Marvel Comics. Pots informar-te més sobre David López a la seva web http://www.webspiral.net/

 

Jaume Tugores

 

David López nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1975 pero ha vivido casi toda su vida en Zaragoza, donde estudió en la Escuela de Arte. En 1996 comenzó a publicar en el fanzine zaragozano 451º. La obra más larga que ha realizado para el mercado español es Espiral, un "slice of life" protagonizado por Ana, una chica de provincias que se marcha a vivir a Barcelona. Esta obra ha sido publicada en diversos formatos y editoriales pero tienes a tu alcance un volumen integral titulado Espiral: Cairo (Norma Editorial, 2008). Desde 2002 dibuja para las editoriales estadounidenses. Para DC Comics, ha trabajado de forma continuada en dos series regulares. La primera fue Fallen Angel, con guiones de Peter David, de la que dibujó los 20 primeros números, todos publicados en castellano por Norma Editorial. La segunda fue Catwoman, con guiones de Will Pfeifer, de la que dibujó 30 historias entre los números 53 y 82 USA, publicados en castellano por Planeta DeAgostini. En estos momentos está terminando la miniserie de 4 números New Avengers: The Reunion para Marvel Comics. Puedes informarte más sobre David López en su web http://www.webespiral.net/

 

Jaume Tugores

 

 

 

David López was born in Las Palmas de Gran Canaria in 1975 but has lived all his life in Zaragoza where he studied Bachelor of Arts. In 1996 he started publishing a fanzine called 451º. The longest work he has ever created for the Spanish market is Espiral, a slice of life starring Ann, a country bumpkin that moves to Barcelona. Espiral has been published in countless formats by several publishing houses in Spain, although the latest one was issued by Norma Editorial last year under the title Espiral: Cairo.

 

In 2002 his artistic career began in USA. Ever since, he has continously worked for DC Comics being in charge of two regular series. The first one, following Peter David's script, was Fallen Angel, drawing the first 20 issues, all of them available in Spanish thanks to Norma Editorial. The second one was Catwoman, with Will Pfeifer in charge of the script, drawing 30 stories among the 53rd and 82nd issues, released in Spain by Planeta DeAgostini.

 

David López is currently finishing the 4-issue series New Avengers: The Reunion for Marvel Comics. For further information about David López please browse the following website: http://www.webespiral.net

 

Jaume Tugores

Autor convidat / Autor invitado / guest artist JAVIER PULIDO

aavc | 17 Maig, 2009 22:33

 

El dibujante canario Javier Pulido es uno de los nombres más conocidos de los artistas españoles que durante los años 90 empezaron a colaborar para las editoriales más importantes del mercano americano. Tras estudiar Bellas Artes en Barcelona y colaborar brevemente en las ediciones españolas de los cómics Marvel y en algún monográfico, dibuja Mentat con guión de Francisco Pérez Navaro para la línea Laberinto. De ahí salta al mercado americano, a Marvel, con trabajos como Star Trek: Early Voyages antes de pasar a Hulk, con guión de Joe Casey. Pasa a DC donde va realizando colaboraciones puntuales (Hellblazer, Batman Chronicles o Flinch), junto a guionistas tan prestigiosos como Warren Ellis, Steve Englehart o Brian Azzarello, antes de pasar a la miniserie de cuatro números en formato prestigio Robin: Year One junto a Scott Beatty y Chuck Dixon. A continuación dibuja la novela gráfica Human Target: Final Cut, con guión de Peter Milligan, que dará pie a una serie regular de la que dibuja bastantes números. Dibuja también tres números de Catwoman escritos por Ed Brubaker. Desde entonces ha venido una etapa de relativo silencio donde apenas ha dibujado algún número puntual para series como Breach, un especial de Star Brand, y páginas sueltas de historias del Capitán América o Puño de Hierro.

 

Jaume Vaquer

 

El dibuixant canari Javier Pulido és un dels noms més coneguts dels artistes espanyols que durant els anys 90 van començar a treballar per les editorials més importants del mercat americà. Desprès d’estudiar Belles Arts a Barcelona i participar breument en les ediciones espanyoles dels còmics Marvel i en algun monogràfic, dibuixa Mentat amb guió de Francisco Pérez Navarro per la línea Laberinto. D’aquí bota al mercat americà, a Marvel, amb treballs como Star Trek: Early Voyages abans de passar a Hulk, amb guió de Joe Casey. Passa a DC on realitza colaboracions puntuals (Hellblazer, Batman Chronicles o Flinch), amb guionistes tan prestigiosos com Warren Ellis, Steve Englehart o Brian Azzarello, abans de passar a la minisèrie de quatre episodis en format prestigi Robin: Year One amb Scott Beatty i Chuck Dixon. A continuació dibuixa la novela gràfica Human Target: Final Cut, amb guió de Peter Milligan, que posarà en marxa una sèrie regular de la que dibuixa bastantes d’episodis. Dibiuxa també tres episodis de Catwoman amb guió de Ed Brubaker. A partir de llavors, ha vengut una etapa de relatiu silenci on únicament ha dibuixat qualque episodi puntual de sèries com Breach, un especial de Star Brand i pàgines sueltes d’històries del Capità América o Puny de Ferro.

 

Jaume Vaquer

 

The Canarian comic book artist Javier Pulido is one of the most well-known Spanish artists that in the 90's started working for some of the most important publishing houses in the United States. After studying Bachelor of Arts in Barcelona and collaborating on the Spanish production of Marvel comics, he draw Mentat, whose script was written by Francisco Pérez Navarro under Planeta DeAgostini's imprint “Línea Laberinto”.

 

After that, he jumps to the American market, to Marvel, beginning with Star Trek: Early Voyages before drawing Hulk under Jose Casey's orders. Next, was hired by DC Comics and works with several prestigious and outstanding scriptwriters such as Warren Ellis, Steve Englehart or Brian Azzarello. DC Comics entrusted him with the 4-issue series Robin: Year One together with Scott Beatty and Chuck Dixon.

 

Human Target: Final Cut was his following graphic novel alongside Peter Milligan and led him to a long series. He draws three issues of Ed Brubaker's Catwoman too. His appearances have been gradually decreasing ever since, just breaking briefly his silence with Breach, Star Brand and some pages for Captain America or Iron Fist.

 

Jaume Vaquer

Inauguraciˇ de l'exposiciˇ PICHA C˛mics des de l'└frica / PICHA African Comics Exhibition opening

aavc | 12 Maig, 2009 14:12

Inauguració / opening / inauguración: 14/05/2009 20,00 h

Pati de La Misericòrdia, sala multiusos

PICHA reflecteix la riquesa i diversitat cultural africana amb l'obra d'artistes de 19 països.

 

Autors compromesos amb les seves realitats. Narradors gràfics crítics, divulgadors, dinamitzadors, didàctics,... amb tal força expressiva i intel·lectual que converteixen aquesta exposició en una oportunitat única de conèixer, aprendre i comprendre una mica més els nostres veinats.

 

Descobrir que les seves inquietuds i actituds també les tenim a casa, ens uneix, sense dubte, com a pobles.

 

Joan Miquel Morey

 

Aquesta exposició ha estat produïda pel NCDO (Comité Nacional de Cooperació Internacional i Desenvolupament Sostenible d'Holanda). La presència a Mallorca s'ha donat gràcies a l'Agència de Cooperació Internacional del Govern de les Illes amb la col·laboració del Consell de Mallorca i l'Associació d'Amics i Víctimes del Còmic.

 

 

                  

 

PICHA refleja la riqueza y diversidad cultural africana con la obra de artistas de 19 países.

 

Autores comprometidos con sus realidades. Narradores gráficos críticos, divulgadores, dinamizadores, didácticos,... con tal fuerza expresiva e intelectual que convierten a esta exposición en una ocasión única de conocer, aprender y comprender un poco más a nuestros vecinos.

 

Descubrir que sus inquietudes y actitudes también las tenemos en casa, nos une, sin duda alguna, como pueblos.

 

Joan Miquel Morey

Esta exposición ha sido producida por el NCDO (Comité Nacional de Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible de Holanda). Su presencia en Mallorca ha sido posible gracias a la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de las Islas Baleares con la colaboración del Consell de Mallorca y la Asociación de Amigos y Víctimas del Cómic.

                                                    

 

 

Investigador convidat / investigador invitado / guest investigator: Paul Gravett

aavc | 08 Maig, 2009 21:03

 

Paul Gravett

Investigador convidat / investigador invitado / guest investigator
Còmic Nostrum, 22, 23 i 24 de maig / mayo / may
Centre Cultural de La Misericòrdia, Palma.
MALLORCA, 2009

 

Descobrint el Manga: secrets dels còmics japonesos

 

 

Paul Gravett

 

Al llarg dels anys, Paul Gravett s'ha guanyat, en el món del còmic, una sòlida reputació com a teòric i periodista. Així i tot, va ser la seva faceta d'editor la que va explorar en primer lloc a principi dels anys 80, quan treballà en publicacions com Pssst! o coeditant la revista d'autors alternatius Escape Magazine.

 

Sota aquest darrer segell editorial, Paul Gravett va ser l'artífex de la primera col·laboració entre el creador de The Sandman, Neil Gainman, i Dave McKean (Batman: Arkham Asylum, Coraline), un dels il·lustradors britànics amb més reputació. El resultat va ser el naixement de l'obra Casos Violentos.

 

No obstant, la seva faceta de teòric londinenc s'ha estès fins el mercat japonès amb el llibre Manga, la era del nuevo cómic, obra que explica detalladament l'inici i desenvolupament del gegantí sector del manga, així com una selecció d'obres que han marcat estils i tendències.

 

Miguel Ortega

 

Descubriendo al manga: secretos de los tebeos japoneses

 

Paul Gravett

 

A lo largo de los años Paul Gravett se ha ganado una sólida reputación dentro del mundo de la historieta como teórico y perdiodista. No obstante, fue su faceta de editor la que exploró primero a principios de los años 80 cuando trabajó en publicaciones como pssst! o coeditando la revista de autores alternativos Escape Magazine.

 

Bajo este último sello editorial, Paul Gravett fue el artífice de la primera colaboración entre el creador de The Sandman, Neil Gaiman, y Dave McKean (Batman: Arkham Asylum, Coraline), uno de los ilustradores británicos más reputados. El resultado fue el nacimiento de la obra Casos Violentos.

 

Sin embargo, su faceta de teórico londinense se ha extendido hasta el mercado japonés con el libro Manga, La Era del Nuevo Cómic. Obra que explica como sumo detallismo el inicio y desarrollo del gigantesco sector del manga y que género a género muestra aquellas obras que han marcado estilos y tendencias.

 

Miguel Ortega

 

Discovering manga: secrets of japanese comics

 

Paul Gravett

 

Throughout his long career, Paul Gravett has achieved solid reputation as comic researcher and journalist in the always complex and difficult comic sector. Nevertheless, it was his publishing skills the ones he first developed in the early 80's when he started working for alternative and underground publications such as pssst! and Escape Magazine.

 

Under Escape's trademark, Paul Gravett was the key towards the first collaboration between The Sandman's author, Neil Gaiman, and Dave McKean (Batman: Arkham Asylum, Coraline), one the greatest british comic illustrators. As a result, the work Violent Cases was born.

 

However, his comic knowledge even reaches the Japanese market with the book Manga, 60 Years of Japanese Comics. Book which depicts in detail the birth and growth of the vast manga sector and gives carefully selected examples of those works that represented new styles and trends in Japan.

 

Miguel Ortega

 

 

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb