C˛mic Nostrum, la fira de Mallorca

Autores convidades / autoras invitadas / guest artists: Studio K˘sen / Diana Fernßndez + Aurora GarcÝa

aavc | 08 Maig, 2009 21:01

 

        Studio Kôsen / Diana Fernández + Aurora García

Autores convidades / autoras invitadas / guest artists
Còmic Nostrum, 22, 23 i 24 de maig / mayo / may
Centre Cultural de La Misericòrdia, Palma.
MALLORCA, 2009

 

 

 

Studio Kôsen

 

Aurora García i Diana Fernández formaren el Studio Kôsen l'any 1998 i, sense cap dubte, és el duet espanyol que més projecció internacional ha aconseguit en els darrers anys. Proesa amb més mèrit quan es coneix el gènere que asiduament han cultivat, el yaoi, terme que prové del manga i que s'aplica a còmics que mostren relacions explícites entre homes.

Així i tot, ha estat la seva força narrativa la que les ha dut a publicar les seves obres en països com EUA, Itàlia, Alemanya o Argentina. Obres suggestives com Stallion, publicada als EUA per Yaoi Press, o Saihôshi, el Guardián, publicada a Espanya l'editorial Ivrea, han estat notables èxits de vendes.

 

El seu treball més recent, Daemonium, s'aparta del yaoi i s'endinsa en el gènere del sobrenatural. Un còmic que els lectors estatunidencs ja poden gaudir gràcies a la poderosa editorial Tokyopop i que, de la mà de la mallorquina Dolmen Editorial, podrem assaborir d'aquí poc.

 

Miguel Ortega

 

 

Studio Kôsen

 

Aurora García y Diana Fernández formaron Studio Kôsen en 1998 y, sin ninguna duda, es el dueto español que más proyección internacional ha conseguido en los últimos años. Hazaña con más mérito cuando se conoce el género que asiduamente han cultivado, el yaoi, término que proviene del manga y que se aplica a cómics que muestran relaciones explícitas entre hombres.

 

No obstante, ha sido su fuerza narrativa la que les ha llevado a publicar sus obras en países como EEUU, Italia, Alemania o Argentina. Obras sugerentes como Stallion, publicada en EEUU por Yaoi Press, o Saihôshi, el Guardián, publicada en España por la Editorial Ivrea, han sido notables éxitos de ventas.

 

Su trabajo más reciente, Daemonium, se aparta del yaoi y se adentra en el género de lo sobrenatural. Un cómic que los lectores estadounidenses ya pueden disfrutar gracias a la poderosa editorial Tokyopop y que, gracias a la mallorquina Dolmen Editorial, podremos deleitar en poco tiempo.

 

Miguel Ortega

 

 

 

Studio Kôsen

 

Aurora García & Diana Fernández founded Studio Kôsen in 1998 and, no doubt, they have obtained tremendous international success in the past few years. Success that is even greater when one comes to know the type of comic genre this duet has been drawing so far: yaoi; technical term used in manga to describe those comics that show explicit sexual content among men.

 

Nevertheless, their intriguing narrative has led them to publish their works in several countries such as United States, Italy, Germany or Argentina. Suggestive comics such as Stallion, published in USA by Yaoi Press, or Saihôshi, The Guardian, published in Spain by Editorial Ivrea, have achieved notable sales results.

 

Their most recent comic, Daemonium, leaves behind yaoi and enters a completely new genre: supernatural. A comic that American readers can already enjoy thanks to the mighty publishing house Tokyopop. The Spanish publisher Dolmen Editorial will be in charge of its release in Spain in the not too distant future.

 

 

Miguel Ortega

Cartell / poster by └lex Fito

aavc | 08 Maig, 2009 20:07

 

                                                               

Esb˛s del cartell d'└lex Fito / boceto del cartel por └lex Fito / sketch for the poster by └lex Fito

aavc | 20 Abril, 2009 15:09

 

                                     

Esbòs del cartell d'Àlex Fito / boceto del cartel por Àlex Fito / sketch for the poster by Àlex Fito

Autora convidada / autora invitada / guest artist: Marguerite Abouet

aavc | 12 Abril, 2009 18:20

 
MARGUERITE ABOUET
Autor convidat / autor invitado / guest artist
Còmic Nostrum, 22, 23 i 24 de maig / mayo / may
Centre Cultural de La Misericòrdia, Palma.
MALLORCA, 2009

 

 

 

 

Marguerite Abouet [Costa d’Ivori]

 

Marguerite Abouet va néixer a Abidjan, la capital de Costa d’Ivori, el 1971 i va partir cap a França l’any 1983. Actualment viu a Romainville i dedica el seu temps a escriure. Va tenir el seu primer èxit en el món dels còmics amb la col·lecció Aya de Yopougon. L’any 2006, Aya de Yopougon va ser declarat el millor llibre de còmics de l’any al Festival d’Angulema. L’editorial L també ha publicat aquesta col·lecció a Holanda.

 

Clément Oubrerie va fer els dibuixos per a Aya de Yopougon. Oubrerie va néixer a París el 1966. La seva feina inclou dibuixos animats per als canals TF1, M6 i Canal+. El seu talent excepcional com a dibuixant va quedar reflectit de forma meravellosa en la col·lecció Aya de Yopougon, en què utilitza la seva ploma delicada per crear una imatge graciosa i autèntica d’Àfrica.

 

Aya de Yopougon (publicat a Espanya per Norma Editorial) se situa en un suburbi d’Abidjan, durant els anys setanta. El guió d’Abouet se centra en la vida amorosa de diverses parelles, que utilitza per retratar els costums i els hàbits del seu país d’una forma humorística. Les quatre entregues es combinen per formar una telenovel·la africana, completada amb intriga, discussions i llàgrimes. Cada entrega acaba amb un capítol extra que aprofundeix en la manera de vestir, el menjar i les tradicions de Costa d’Ivori.

 

Les artistes de còmic escassegen

Les artistes femenines escassegen en el món del còmic africà. Com a escriptora d’arguments, Marguerite Abouet és una estrella poc comuna. Per una altra banda, en l'exposició PICHA, el còmic africà, presenta a Còmic Nostrum, podeu trobar obres de la sud-africana Karlien de Villiers. Fifi Mukuna de la República Democràtica del Congo, juntament amb la paisatgista camerunesa Christophe Ngalle Edimo, va crear el llibre de còmics If you follow me around the world. De Madagascar hi ha Jenny que, d’una forma totalment diferent de la del continent, s’ha especialitzat en el manga japonès i ha publicat el llibre Pink Diary. A Europa, al Japó i als Estats Units la situació és més prometedora, encara que el nombre de dones afroamericanes a Amèrica que tenen una oportunitat en el món del còmic és extremadament limitat. El novembre 2007, el Museu del Còmic i els Dibuixos Animats de Nova York fins i tot hi va dedicar un col·loqui especial amb el tema “Dones de color en els còmics i el manga”.

 

 

Marguerite Abouet (Costa de Marfil)

 

Nace en Abidjan, capital de Costa de Marfil, en 1971, partiendo hacia Francia en 1983. Actualmente vive en Romainville y se dedica a escribir. Tuvo su primer éxito en el mundo del cómic con la serie Aya de Youpogon, declarado en 2006 como el Mejor álbum del año por el Festival Internacional de Angulema.

 

Aya de Youpogon (publicado en España por Norma Editorial) se situa en un suburbio de Abidjan en los setenta. El guión de Abouet se centra en la vida amorosa de diversas parejas, que utiliza para retratar las costumbres y hábitos de su país de forma humorística. Las cuatro entregas se combinan para formar una telenovela africana, completada con intrigas, discusiones y lágrimas. Cad álbum acaba con un capítulo extra que profundiza en las formas de vestir, la comida y las tradiciones de Costa de Marfil.

 

 

 

Marguerite Abouet [Ivory Coast]

 

Marguerite Abouet was born in Abidjan, the capital of Ivory Coast, in 1971 and moved to France in 1983. She currently lives in Romainville, dedicating her time to writing and other work. She took her first successful steps into the world of comics with her scenarios for the ‘Aya de Yopougon’ series. In 2006, ‘Aya de Yopougon’ was declared best comic book of the year at the festival of Angoulême. The publishing company L has also published the series in the Netherlands.

Clément Oubrerie made the drawings for ‘Aya de Yopougon’. Oubrerie was born in Paris in 1966. His work includes animated cartoons for the TF1, M6 and Canal+ channels. His exceptional drawing talent really comes into its own in the ‘Aya de Yopougon’ series, where he uses his delicate pen to create an amusing and authentic image of Africa.

Aya de Yopougon’ is set in a suburb of the capital city of Abidjan, in the tranquil 1970’s. Abouet’s script focuses on the love life of several couples, using them to portray her country’s customs and habits in a humorous way. The four installments combine to form an African soap, complete with intrigue, arguments and tears. Each installment ends with a separate chapter that goes more deeply into the attire, food and traditions of the Ivory Coast.

 

Female comic artists are thin on the ground

Female artists are thin on the ground in the African comic world. As scenario writer, Marguerite Abouet is one of the rare stars. Elsewhere in this exhibition you can find works from the South African Karlien de Villiers. Fifi Mukuna from the Democratic Republic of Congo, together with the Cameroonian scenarist Christophe Ngalle Edimo made the comic book ‘If you follow me around the world’. Madagascar has Jenny, who, in a way totally different from what obtains on the continent, has specialised in the Japanese manga and has published the book ‘Pink Diary’. In Europe, Japan and the United States the situation is more rosy, although the number of African-American women in America who get an opportunity in the comic world is extremely limited. In November 2007, the Museum of Comics and Cartoon Art in New York even dedicated a special panel evening to this subject: ‘Women Of Color In Comic Books And Manga’.

 

Textos: NCDO Comitè Nacional de Cooperació Internacional i Desenvolupament Sostenible d'Holanda

 

Text: Netherlands NCDO

 

 

Autor convidat / autor invitado / guest artist: Mohammed Nadrani

aavc | 12 Abril, 2009 18:19

 

 

MOHAMMED NADRANI
Autor convidat / autor invitado / guest artist
Còmic Nostrum, 22, 23 i 24 de maig / mayo / may
Centre Cultural de La Misericòrdia, Palma.
MALLORCA, 2009

 

 

Mohammed Nadrani (Marroc)

 

Mohammed Nadrani va néixer a les muntanyes del Rif l’any 1954. Quan era jove va ser un actiu marxista-leninista i va ser arrestat durant les protestes estudiantils de 1976. Actualment, Nadrani fa feina com a caricaturista per al diari àrab Al-Ayyam. La seva aventura artística va començar quan va trobar un tros de carbó a la cel·la, cosa que el va dur finalment a publicar un llibre de còmics de 48 pàgines titulat Les Sarcophages du complexe, i que tracta sobre la forma dictatorial de governar del rei marroquí Hassan II.

Abans de trobar aquell tros de carbó, vaig treballar amb un pinzell que vaig fer amb trossos dels meus calçons”, conta al seu llibre. Feia sevir cafè com a tinta. Després de ser arrestat, Nadrani va anar a la presó sense cap tipus de judici, com una mòmia al seu taüt, i va passar per tres llocs secrets: el complex de Rabat, que va donar lloc al títol del seu llibre, Agdz i Kalaât Mgouna. Va ser alliberat finalment el 31 de desembre de 1984. “Estic molt orgullós d’aquest llibre de còmics”—diu— “i el faig servir per lluitar contra la gent que va tractar de danyar-me amb tortures.”

 

Llibertat de premsa

Mohammed Nadrani no és l’únic artista de còmics marroquí que ha passat un temps a la presó. El periodista Abdelaziz Mouride també va ser empresonat des de 1974 fins al 1984 perquè era membre d’un moviment d’esquerres. Va crear el llibre de còmics On affame bien les Rats, en què narrà la seva experiència.

Tot i això, el rei Mohammed VI, fill i successor de Hassan II, va posar fi als dies de la mà de ferro al Marroc, en part a causa d’aquests còmics. Ara els artistes marroquins gaudeixen de més llibertat i a la ciutat de Tetuan fins i tot tenen el Festival Internacional del Còmic.

A altres països de la zona del Magrib (nord-oest d’Àfrica) això no és sempre fàcil. El caricaturista tunisià Chedly Belkhamsa tranquil si no provoca el sensor, el caricaturista algerià Dilem va haver de passar uns mesos a la presó i el seu col·lega de professió Ali Melouah va haver d’escapar del país. L’artista de Líbia Az-Zwawi ha estat empresonat. L’artista més crític al nord d’Àfrica és Khalil Bendib, que va créixer al Marroc i Algèria. Actualment viu segur a Amèrica.

Mohammed Nadrani (Marruecos)
Mohammed Nadrani nace en 1954 en las montañas del Rif, Marruecos. Cuando era joven era un activo marxista-leninista que fue arrestado durante las protestas estudiantiles del 76. Hoy día, Nadrani trabaja como humorista gráfico en diario árabe Al-Ayyam. Su aventura artística empezó cuando encontró un trozo de carbón en la celda, hecho que le condujo finalmente a publicar el álbum Los sarcófagos del complejo, que trata la la forma dictatorial de gobernar del rey Hassán II.
Antes de encontrar aquel trozo de carbón, trabajé con un pincel que hice que pedazos de mis pantalones”, cuenta en el cómic. Utilizaba café como tinta. Después de ser arrestado, fue a prisión sin ningún tipo de juicio, como una momia en su ataud, pasando por tres cárceles secretas: el complejo de Rabat, que da título al álbum, Agdz y Kalaât Mgouna. Fue liberado el 31 de diciembre de 1984. “Estoy muy orgulloso de este cómic y lo utilizo para luchar contra la gente que trató de dañarme mediante torturas.”
Mohammed Nadrani (Morocco)
Mohammed Nadrani was born in the Rif Mountains. As a young man he was active in a Marxist-Leninist association and was arrested during the student protests of 1976. His artistic adventure began when he found a piece of charcoal in his cell, which eventually lead to the publication of a 48-page-long comic book titled 'Les Sarcophages du Complexe' about the Moroccan "years of lead" (the dictatorship under King Hassan II). Today, Nadrani works as a cartoonist for the Arab daily newspaper Al-Ayyam. In 2008, he published his second book, 'L'Emir Ben Abdelkrim', about the Rif War against the Spanish (1920-22).

 

Textos: NCDO Comitè Nacional de Cooperació Internacional i Desenvolupament Sostenible d'Holanda

 

Text: Netherlands NCDO

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb